PROJEKTOWANIE I CONSULTING W ZAKRESIE SYSTEMÓW BLOKOWANIA NIEUPRAWNIONEJ KOMUNIKACJI

   
     Zarówno urządzenia jak i systemy zagłuszające powinny blokować niepożądaną komunikację na określonym obszarze,
     bez wpływu na jakość sygnału dla abonentów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie zagłuszanego obiektu.

     SYSTEMY I URZĄDZENIA BLOKOWANIA GSM, WLAN, DRONÓW, SYGNAŁÓW RADIOWYCH i LOKALIZACYJNYCH GLONASS
  • Obiekty penitencjarne, areszty śledcze, areszty karne
  • Obiekty i budynki specjalnego przeznaczenia
  • Sale rozpraw, budynki sądowe
  • Sale konferencyjne
  • Kancelarie tajne
   
     Projektujemy systemy blokowania nieuprawnionej komunikacji i przesyłania danych oraz doradzamy w zakresie doboru
     urządzeń zagłuszających, osprzętu i anten, poprzedzając je odpowiednimi pomiarami lub opierając się na informacjach,
     danych i wymaganiach dostarczonych przez zamawiającego.

     Wyżej wymienione usługi realizujemy wyłącznie dla instytucji uprawnionych do stosowania urządzeń zagłuszających.