LORNET 24  : DETEKTOR, WYKRYWACZ  ZŁĄCZ NIELINIOWYCH ( NLJD )


   LORNET 24 jest jednym z nowszych i prawdopodobnie najpopularniejszym detektorem złącz nieliniowych na rynku.
   Podobnie jak inne detektory NLJD, umożliwia wykrywanie aktywnych i nie aktywnych urządzeń elektronicznych.
   Ukryte karty SIM, miniaturowe karty pamięci, dyktafony, podsłuchy etc. - wykrywane są bez najmniejszych problemów.
   Popularność detektora złącz nieliniowych LORNET24, związana jest z następującymi parametrami i zaletami :
    Dzięki niewielkim rozmiarom i masie ( LORNET-24 jest najmniejszym NLJD na świecie ) umożliwia komfortową pracę 
      podczas badania pomieszczeń, 
obiektów, przedmiotów lub kontroli osobistej. 
    Urządzenie posiada antenę o grubości zaledwie 18mm ( jedna z najmniejszych anten na rynku NLJD ).
      Umożliwia to skanowanie trudno dostępnych miejsc oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni.

    Wykrywanie nawet bardzo małych układów elektronicznych z wysoką precyzją i skutecznością.
    Wysoka częstotliwość próbkowania, przekładająca się na dużą skuteczność detekcji elementów elektronicznych.
    Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na operatora jest bardzo niski i porównywalny ze zwykłym telefonem.
    LORNET24 jest detektorem NLJD nowej generacji, wyprodukowanym przy zastosowaniu najnowszych technologii.

LORNET-24 : DETEKTOR ZŁĄCZ NIELINIOWYCH ( NLJD ). PROFESJONALNY WYKRYWACZ PASYWNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.
  • Zakres częstotliwości pracy : 2400-2483 MHz
  • Czas pracy na baterii w trybie ciągłym : 1 godzina
  • Czas pracy na baterii w trybie impulsowym : 3 godziny
  • Moc w trybie impulsowym: 10W
  • Moc w trybie ciągłym: 1W
  • Zakres dynamiki: 80 dB
  • Czułość: -108 dB
  • Wymiary : 39 x 10 x 4 cm
  • Waga: 700 g

   Przykładowe zastosowania detektora złącz nieliniowych LORNET 24 : 
    Skanowanie potęcjalnie niebezpiecznych przedmiotów na obecność elementów elektronicznych.
      Możliwość wykrycia ukrytych detonatorów sterowanych zdalnie, czasowo etc.
    Wykrywanie elementów elektronicznych w obiektach zastrzeżonych ( zakładach penitencjarnych, aresztach etc. )
      Skanowanie pomieszczeń i przedmiotów w celu wykrycia ukrytych kart SIM, miniaturowych kart pamięci i innych. 
    Kontrola osobista w celu wykrycia np. ukrytych, miniaturowych nośników pamięci z zastrzeżonymi danymi etc.   
    Skanowanie pomieszczeń w celu wykrycia profesjonalnie zakamuflowanych podsłuchów, urządzeń rejestrujących
      ( dyktafonów, kamer ) i innych urządzeń inwigilacyjnych, ukrytych w ścianach, sufitach, przedmiotach etc.