ST-167 BETTA : ANALIZATOR SYGNAŁÓW, WYKRYWACZ URZĄDZEŃ INWIGILACYJNYCH

Detektor ST167 betta przeznaczony jest do wykrywania nielegalnego, nieuprawnionego lub niepożądanego transferu danych

oraz detekcji & lokalizacji urządzeń podsłuchowych i lokalizacyjnych : radio mikrofony, podsłuchy GSM, telefony komórkowe, modemy GSM, lokalizatory GPS-GSM, kamery bezprzewodowe, urządzenia WLAN & Bluetooth 2.4GHz oraz 5GHz i inne.

Dodatkowe funkcje umożliwiają wykrywanie zagłuszaczy GSM i GPS Glonass, pomiary ilości przesyłanych danych ( traffic )

pomiary siły sygnałów komórkowych stacji przekaźnikowych, wykrywanie i demodulację sygnałów analogowych etc.

Każde zdażenie, polegające na wykryciu nieuprawnionej komunikacji, zapisywane jest w nieulotnej pamięci urządzenia.

ST167 "betta" posiada pamięć 999 zdażeń z określeniem dokładnego czasu zdażenia ( alarmu ), rodzaju i siły sygnału.

    ST-167 BETTA - WYKRYWACZ PODSŁUCHÓW i LOKALIZATORÓW, MIERNIK SIŁY GSM i WIFI / WLAN, DETEKTOR KONTRINWIGILACYJNY

 • Pomiar, wykrywanie i analiza sygnałów GSM900, GSM1800, 3G-UMTS
 • Pomiar, wykrywanie i analiza sygnałów 4G-LTE 800, 4G-LTE 2600
 • Pomiar, wykrywanie i analiza sygnałów sieci bezprzewodowych 2.4GHz & 5GHz
 • Wykrywanie i demodulacja sygnałów analogowych
 • Wykrywanie aktywnych urządzeń zagłuszających ( GSM i GPS )
 • Analiza ruchu sieci - ilości przesyłanych danych ( traffic )
 • Pomiar siły sygnału stacji bazowych GSM
 • Tryb specjalny wykrywania otrzymanych / wysłanych wiadomości tekstowych SMS
 • Oprogramowanie umożliwiające analizę i wizualizację mierzonych sygnałów
 • Próg czułości :od -75dB do -50dB ( zależny od pasma częstotliwości )
 • Pamięc wykrytych zagrożeń : czas, data, rodzaj i siła sygnału
 • Zakres częstotliwości  : 25MHz-6000MHz
 • Wbudowany akumulator LiPol 
 • Wymiary : 90 x 54 x 21 mm 

  

 WYKRYWACZ ST-167 BETTA : WYKRYWANIE - DETEKCJA EMISJI SYGNAŁU GSM ( PODSŁUCHÓW, SMS, POŁĄCZEŃ )
 DETEKTOR ST167 BETTA - WYKRYWANIE ZAGŁUSZACZY GSM, GPSST-167 BETTA : WYKRYWANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW WIFI / WLAN ( KOMUNIKACJA I KAMERY BEZPRZEWODOWE 2.4GHz, 5GHz )  detektor st-167 betta : pomiar siły sygnału sieci GSM ( stacji przekaźnikowych bts )

      Dołączone do detektora darmowe oprogramowanie « ST167 Analyzer » umożliwia czytelny odczyt i wizualizacje wszystkich
      analizowanych sygnałów w dowolnej formie : graficznej, barograficznej i tekstowej.
      Wszystkie zarejestrowane przez urządzenie zdarzenia można zapisać / odczytać lub wydrukować z poziomu aplikacji.

ST167 Analyzer - OPROGRAMOWANIE WYKRYWACZA ST167 BETTA