URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM
i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA


WARUNKI U

ŻYTKOWANIAIGNI.PL : warunki użytkowania

Wy

łączenie odpowiedzialności


Treści niniejszej strony internetowej zostały przygotowane z możliwie największą starannością, nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści. Korzystanie z treści strony internetowej IGNI.PL odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wszystkie teksty publikowane na niniejszej stronie odzwierciedlają tylko prywatną opinię autora i właściciela strony. Przez samo korzystanie z niniejszej strony internetowej nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i właścicielem strony. Właściciel serwisu IGNI.PL nie udziela gwarancji na informacje udostępnione na tej witrynie i odrzuca wszelką odpowiedzialność za niepoprawne bądź brakujące informacje na niniejszej stronie internetowej. Za wykorzystywanie porad, instrukcji i wszystkich innych treści przygotowanych na niniejszej stronie, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.


Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej strony internetowej tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa autorskie i pokrewne


Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych. Każde wykorzystanie tych treści, które nie zostało dopuszczone przez wyżej wymienione prawo, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony IGNI.PL. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania, względnie odtwarzania treści w bazach danych lub w innych mediach i systemach elektronicznych. Niedozwolone powielanie lub publikowanie poszczególnych elementów lub kompletnych stron jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Linki do stron zewn

ętrznych


Umieszczone linki do innych stron internetowych nie oznaczają promowania takich innych stron przez serwis IGNI.PL, która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków.