URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

BLOK INFORMACYJNY

URZĄDZENIA ZAGŁUSZAJĄCE

PROMIEŃ ZAGŁUSZANIA SYGNAŁÓW GSM

Zasięg blokowania sygnałów telefonii komórkowej przez urządzenia zagłuszające, zależy ( w głównej mierze ) od siły sygnału GSM w zagłuszanym miejscu oraz pasma zagłuszanej częstotliwości ( GSM1800, LTE, UMTS itd. ). Ukształtowanie i zabudowa terenu oraz wiele innych czynników powoduje, że siła sygnału GSM jest wartością zmienną i zależy od miejsca pomiaru. W związku z w/w zasięg blokowania sygnału komórkowego przez urządzenie zagłuszające będzie różny w każdym oddalonym od siebie miejscu.

Poziom „sygnału GSM” w określonym miejscu zależy również od stacji przekaźnikowych BTS, które przełączają moc sygnału w zależności od ruchu sieci komórkowej i innych czynników. W związku z tym, moc sygnału GSM może być różna w określonych godzinach w tym samym miejscu pomiaru. Nie należy także zapominać o fakcie, że urządzenia telefonii komórkowej pracują w kilku zakresach częstotliwości : GSM900, GSM1800, UMTS, LTE800 i innych. Każde z pasm ma inną propagację, częstotliwość, korekcję, moc sygnału itd. W związku z tym - każde pasmo komórkowe będzie blokowane przez zagłuszacz z inną skutecznością.

ZAGŁUSZACZ : PROMIEŃ i MOC  ZAGŁUSZANIA SYGNAŁÓW GSM

W praktyce - precyzyjne określenie zasięgu blokowania sygnałów GSM przez zagłuszacz jest wartością niemal niemożliwą do określenia. W związku z tym, w parametrach technicznych podawane są najczęściej uśrednione dane zasięgu zagłuszania przy konkretnej wartości siły sygnału telefonii komórkowej.

Zagłuszanie sygnałów jest zabronione z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w art. 178 Prawa Telekomunikacyjnego.

Zakłócanie niektórych pasm częstotliwości może uniemożliwić prawidłową pracę urządzeń komunikacyjnych, nawigacyjnych

i ratowniczych, od których w dużym stopniu zależy ludzkie życie.

IGNI Przemysław Dudczak - Pozyskiwanie i ochrona informacji

Copyright © IGNI 1999-2020. All right reserved.