URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM
i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA


Detektory Złącz Nieliniowych ( NLJD ) - informacje, zasada działania, obsługiwane systemy

Wykrywacze, skanery i analizatory aktywnych sygnałów radiowych RF, umożliwiające detekcję aktywnych podsłuchów, urządzeń komunikacyjnych itp, nie umożliwiają wykrycia urządzeń będących w trybie pasywnym: nieaktywnych (wyłączonych, "uśpionych") nadajników, tracker-ów GPS, dyktafonów, nośników danych i innych. Wyżej wymienioną lukę wypełniają Detektory Złącz Nieliniowych (NLJD - Non Linear Junction Detectors), przeznaczone do wykrywania i lokalizacji praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych i nowoczesnych nośników danych - bez względu na to, czy są aktywne, pasywne, włączone czy wyłączone.

Detektory Złącz Nieliniowych umożliwiają wykrycie i lokalizację każdego urządzenia lub przedmiotu opartego na półprzewodnikach: kamer, dyktafonów, podsłuchów, miniaturowych nośników pamięci (karty SD, mini SD etc), telefonicznych kart SIM i wielu innych.

DETEKTOR ZŁĄCZ NIELINIOWYCH: ZASADA DZIAŁANIA

Każde urządzenie elektroniczne oraz większość nowoczesnych nośników danych, zawiera elementy półprzewodnikowe, które pod wpływem pola elektromagnetycznego o określonej częstotliwości i mocy, emituje ("odbija") fale radiowe wykorzystywane przez Detektory Złącz Nieliniowych. Mocno upraszczając, zasada działania NLJD opiera się na emisji fal radiowych wysokiej częstotliwości w kierunku badanego obiektu i odbiorze „echa” (najczęściej 2 i 3 harmonicznej sygnału "odbitego" od badanego urządzenia). Detektory Złącz Nieliniowych posiadają kilka czułych odbiorników, przeznaczonych do odbioru odbitego echa obiektu, który dla wygody operatora - przetwarzany jest na sygnał akustyczny i wizualny.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE NLJD

Skanowanie obiektów, pomieszczeń i przedmiotów przy użyciu Detektorów Złącz Nieliniowych wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Pochodne półprzewodników występują w naturalnych warunkach (tlenki, korozja, styki różnego rodzaju metali) i mogą wywoływać fałszywe alarmy lub zmniejszyć precyzję detekcji - podobnie jak wszystkie elementy metalowe. Dla prawidłowych pomiarów, zalecane jest również usunięcie z badanych pomieszczeń wszystkich urządzeń elektronicznych.

Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) - opis i informacje

Pomimo pewnych niedoskonałości, NLJD są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy czy instytucji, profesjonalnie zajmującej się TSCM. Umożliwiają wykrycie i lokalizację urządzeń elektronicznych, których odnalezienie innymi instrumentami było by niemożliwe. Poniżej lista kilkunastu, popularnych Detektorów Złącz Nieliniowych.

Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) ST-402
Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) LORNET-24
Lornet 0836 - Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ). Wykrywacz podsłuchów
Detektor Złącz Nieliniowych ORION 900 HX
Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) ORION 2.4 HX
Detektor Złącz Nieliniowych ST-403
ORION HGO-4000 : Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ). Wykrywacz podsłuchów
Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) LORNET-36
Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) LORNET STAR
Detektor Złącz Nieliniowych NR-900EK
NR-900S : Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ). Wykrywacz podsłuchów
Detektor Złącz Nieliniowych ( NLJD ) NR-CHP